Kuriozitete — February 25, 2018 at 10:03 pm

Nuk ka gaz për Shqipërinë, TAP nuk mund të shfrytëzohet për mungesë rrjeti

Qeveria ka miratuar një strategji për ngritjen e një rrjeti vendas të shpërndarjes, por kjo kërkon do të kërkojë kohë dhe rreth 300 milionë Euro fonde.Me kalimin e gazsjellësit TAP në vendin tonë, Shqipëria bëhet pjesë e rrjetit europian të gazit natyror, por kjo nuk do të thotë se ky burim energjie mund të përdoret menjëherë për nevojat e vendit, rasti më i mirë është periudha afat mesme, por edhe ky objektiv është i largët.Në planin e qeverisë për zhvillimin e sektorit të gazit natyror në Shqipëri dhe identifikimin e projekteve prioritare, nënvizohet fakti se shpërndarja e gazit natyror brenda vendit nuk mund të pritet të ndodhë përpara vitit 2020.Ky madje është një afat optimist, pasi në të vërtetë as fondet dhe as mënyra e ngritjes së rrjetit të gazit në Shqipëri nuk janë siguruar